Jongerencampus Hardenvoort - 2015 (Antwerpen)

Architect: Buro ll & Archi +l
Bouwheer: AG Vespa
Aannemer: Van Laere