De Noordstrook - 2009 (Amsterdam)

Architect: Dick Van Gameren Architecten
Bouwheer: Bam Woningbouw bv
Aannemer: Bam Woningbouw bv