Jongerencampus Hardenvoort - 2015 (Antwerpen)

Architect: Buro ll & Archi +l
Client: AG Vespa
Contractor: Van Laere